logo

Profilaktyka ŻChZZ

21-08-2019

 

ŻChZZ jest trzecią najczęstszą diagnozą sercowo-naczyniową. Około 50% wszystkich zdarzeń ŻChZZ występuje w wyniku aktualnej lub niedawnej hospitalizacji  szczególnie  w przypadku operacji (24%) lub ostrej choroby internistycznej  (22%)2 :
- Główne czynniki ryzyka zakrzepicy u pacjentów hospitalizowanych obejmują: unieruchomienie, zabieg operacyjny, nowotwór, podeszły wiek, otyłość, przebyty epizod ŻChZZ.  
- 40% spośród hospitalizowanych pacjentów posiada 3 lub więcej czynników ryzyka ŻChZZ
- Zwiększone ryzyka zakrzepicy u pacjentów hospitalizowanych z powodów internistycznych utrzymuje się jeszcze przez okres 45 - 60 dni po wypisie ze szpitala.
Hospitalizacja zarówno związana z zabiegiem jak i z powodu ostrej choroby internistycznej jest istotna z punkt widzenia profilaktyki ŻChZZ.

 

 

 

 POBIERZ 

 

 


HDCz - heparyna drobnocząsteczkowa; j.m.- jednostki międzynarodowe; ŻChZZ - żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Bibliografia:

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Clexane – 04/ 2018 oraz Clexane Fort e – 08/ 2018

2 ref. ASH VTE guidelines at www.hematology.org/vte Holger J. Schunemann et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of VTE: prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients. Blood Advances 2018 vol. 2, no 22

3. Witold Tomkowski, Paweł Kuca, Tomasz Urbanek et al. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa — wytyczne profilaktyki, diagnostyki i terapii. Konsensus Polski 2017. 2017, Acta Angiologica Vol. 23, No. 2

SAPL.ENO.19.03.0525

Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE